Om Steges 750 års Købstadsjubilæum

I 2018 fejrer Stege fejrer 750 års købstadsjubilæum!

House of Møn er (efter aftale med Vordingborg Kommune) ansvarlig for købstadsjubilæet, og har nedsat en Byjubilæumskomité under ledelse af tidl. borgmester Knud Larsen, der skal lede og koordinere de mange arrangementer i jubilæumsåret.

Fra maj til november bydes der på et overflødighedshorn af aktiviteter og oplevelser, arrangeret af organisationer, virksomheder og personer i Stege og på Møn.